Hem
 
Produkter
 
Våra tjänster
 
Legotillverkning
 
Exempel
 
Om oss
 
Kontakt
 
Följ våra nyheter
 

Våra tjänster

Hållf och utmattningshållf

Hydraulik

Elektronik

 • Fältmätningar och analyser
 • Fältmätningar och analyser
 • Design för tuffa miljöer
 • Beräkningar avseende statisk och dynamisk hållf. i mobila applikationer.
 • Design och design-rekommendationer
 • Programmering och inbäddad programmering
 • Rekommendationer för utmattningsprov.
 • "Clean Oil" system service
 • Kurser i elektronik och inbäddad programmering
 • Vibrationsmätning och analys, inkl. testrekommendationer.
 • Energibesparingsaspekter
 
 • Kurser i hållf. och analys av mätdata

 

 

Våra mätningstjänster...

Många konsulter kan hjälpa dig med mätutrustning. Ibland kan de också bistå med själva mätningen. "Problemen" uppstår när du har stora mängder mätdata - i mer eller mindre processad form - men fortfarande saknar det du behöver för att utföra ditt dagliga dimensioneringsarbete. Med andra ord - du har ingen användning för dina mätdata.
Vi erbjuder professionell mätning och utvärdering, som ger dig grafik, statistik och användbara resultat med hjälp av våra analysverktyg och vårt kunnande. Du får resultat för att jämföra dina mätningar med lab. tester av materialutmattnings och/eller slitage.
Behöver du något av följande för dina "rainflow" data:

 • Bearbetning av "tidsdata" till ett Rainflow spektrum?
 • Grafisk presentation av spektrum, inklusive SN-diagram?
 • Jämförelse mellan ditt spektrum och och typiska spektrum?
 • S-klasser och kQ (stress-spektrum faktor) enligt EN13001?
 • Ett korresponderande antal belastningscykler med konstant amplitud och hänsyn till sannolikheten för utmattningsbrott?
 • Ett komplett dimensionerings-verktyg avseende alla parametrar enligt BSK?
eller behöver du något av följande för dina tidsdata:
 • Statistisk efterbearbetning av dina "tidsdata" till TAL (Time at level) inklusive 2D TAL (två-dimensionell "time at level")?
 • Grafisk presentation av dina 1D och 2D data?
 • Motsvarande statistiska värden?
och om du ännu inte utfört dina mätningar och har några av dessa problem:
 • Tuffa miljöer?
 • Långtidsmätningar
 • En komplex geometri med fleraxlade belastningar?
 • Behov av rosettgivare och presentation av nödvändiga variabler? Eller dynamiska mätningar med utvärdering i realtid?
 • behov av realtidsutvärdering av mätdata för långtidsmätning?
 • Behov av beräknade kanaler under realtids-analysen, såsom vridmoment, böjning, hydraulisk effekt etc.?

och mycket mer... Tveka inte att kontakta oss!

Vår elektronikkonstruktion

Vi erbjuder elektronisk design av system för tuffa miljöer, inkl. kringmekaniken.
Vi erbjuder kompletta ritningar och produktionsunderlag för modern produktion av mekanik, elektronik och kablage.
.

Inbäddad programmering / Programmering

Vi levererar väl dokumenterad kod i Ansi-C för inbäddade lösningar. När det är möjligt inkluderar vi RTOS (Realtids operativsystem) i våra lösningar.

De inbäddade lösningarna kräver ofta kommunikation med värd-datorer. Vi fokuserar på PC-programmering i C++, och eller Delphi-pascal, i kombination med våra inbäddade lösningar.

Vi utför även programmering mot iOS och Android.

Infield kurser och träning

Vi är stolta över att dela med oss av den djupgående kunskap vi har runt mobila miljöer både avseende elektronik, hydraulik och mekanik. Våra kurser kan hållas på din arbetsplats och innefattar förutom övningar under kursen även lättförståeligt kursmaterial skrivet av våra kursledare.

 

 
Våra kursdeltagare uttrycker inte sina åsikter bara på papper...  
Några av våra kunder som anlitat oss för våra konsulttjänster